Produkty

Systém SSP

Systém SSP je založen na distribuované architektuře klient/server v síti Ethernet.  Tvoří ho SCADA server, HMI klienti a procesní stanice řídícího nebo monitorovacího systému.

SCADA server je provozován na operačním systému Linux (průmyslové PC, server). Je založen na použití SQL databází (MySQL, PostgreSQL). K dispozici jsou běžné komunikační protokoly (Modbus, Profibus, OPC UA, ODBC, XML, DLMS/COSEM dle IEC62056).

HMI klient je vytvořen s použitím grafické knihovny GTK, a může tedy být provozován na PC s operačními systémy Linux i Windows.

Procesní stanice přednostně tvoří komponenty firmy Elsaco. Jedná se o modulární mikropočítačový systém pro řízení a regulaci v průmyslové automatizaci a sběru dat. Máme k dispozici vlastní knihovnu specializovaných modulů pro komunikaci a řízení.

Funkce SSP jako SCADA/HMI systému:
  • Zobrazení aktuálních hodnot a stavů (číselně nebo symboly)
  • Zadávání operátorských povelů (přístupová práva různých úrovní)
  • Výpisy a potvrzování alarmových a stavových hlášení
  • Archivace dat, alarmů a operátorských povelů
  • Znázornění aktuálního a historického průběhu sledovaných veličin (grafy a tabulky)
  • Specializované funkce pro podnikovou energetiku (čtvrthodinové maximum, odběrové diagramy)
Funkce SSP jako základu pro datový sklad:
  • Sběr dat (v reálném čase nebo z vyrovnávací paměti)
  • Zpracování dat a jejich uchovávání v databázi
  • Zpřístupnění dat nadřazenému systému v požadovaném formátu