Systém SSP - SCADA/HMI pro Linux

  • Systémy pro sledování a řízení technologických procesů
  • Distribuované řídící systémy s procesními stanicemi Elsaco Kolín
  • Monitorování podnikové energetiky

Systémy pro sběr technologických dat

  • Integrace dat z technologických řídicích systémů do podnikových informačních systémů
  • Zákaznická řešení na míru
  • Sběr a archivace velkých objemů dat v reálném čase
  • Standardní způsoby komunikace (OPC UA, Modbus, ODBC, DLMS/COSEM dle IEC62056, apod.) i nestandardní komunikační protokoly (zastaralé nebo špatně zdokumentované)